AKTUALITY


V dňoch 17. a 18. mája 2018 sa v priestoroch hotela Holiday-Inn v Žiline uskutočnila

Celoslovenská konferencia fib „Betón na Slovensku 2014 – 2018“. Tieto betonárske konferencie organizuje Slovenský národný komitét od roku 1998. V zborníkoch z týchto konferencií a následne v Národných správach pre kongresy sú podrobne zdokumentované  štvorročné výsledky projekčnej, realizačnej a vedecko výskumnej činnosti slovenských  betonárov.

Konferencia sa konala pri príležitosti 25. výročia založenia Slovenského národného komitétu fib a záštitu nad konferenciou prevzali PaedDr. Arpád Érsek, minister MDV SR a Prof. PhD. MSc. Hugo Corres Pieretti, prezident medzinárodnej federácie fib.

  

Fotky z konferencie      Podrobná správa z konferencie      Otvorenie konferencie


S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 27.3.2018 navždy opustil náš dlhoročný člen

Ing. Miroslav Maťaščík.

Česť jeho pamiatke. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 4. apríla o 11.00 h v bratislavskom krematóriu v Lamači.


Bližšie info o pripravovanej konferencii


 

Zasadnutie Slovenského komitétu fib,
v spojení s exkurziami

sa uskutočnilo v dňoch 29.6. a 30.6.
v Liptovskej Štiavnici

POZVÁNKA      FOTOGALÉRIA 

Zasadnutie Slovenského komitétu fib,


sa uskutočnilo dňa 9.12.2016.
v knižnici KBKM, STU BRatislava

POZVÁNKA


 


Ocenenie diplomových prác

V rámci betonárskych dní, ktoré sa konali v dňoch 20. a 21.11. v Bratislave Slovenský národný komitét FIB ocenil dve diplomové práce z oblasti betónových konštrukcií a mostov. Cenu doc. Zvaru získali Ing. Monika Viteková (vedúci práce prof. Jaroslav Halvoník) a Ing. Jozef Gura (vedúci práce doc. Sergej Priganc). Oceneným srdečne bahoželáme.

 


Článok o Slovenskom národnom komitéte FIB v časopise Structural Concrete


www.betonarskedni.sk


 Nové číslo časopisu Structural Concrete so spomienkou na Ing. Gabriela Teveca, prvého prezidenta SNK fib.    


Zasadnutie Slovenského komitétu fib,
v spojení s exkurziami

sa uskutočnilo v dňoch 5.11. a 6.11.
na Kysuciach

POZVÁNKA      FOTOGALÉRIA


 


Poznatky a skúsenosti zo zasadaní TC , GA a  fib sympózia v Kodani.

 Organizácia fib každoročne usporadúva sympózium, na ktorom sa stretávajú odborníci z celého Sveta a diskutujú na najnovšie témy a problémy moderného betónového staviteľstva. V tomto roku sa fib Sympózium konalo v Kodani (Dánsko) v dňoch 18.-20.5.  Sympózium je vždy spojené aj so zasadnutím TC- technickej rady (Technical Council) a GA- valným zhromaždením (General Assembly), na ktorých sa zúčastňujú prezidenti členských krajín fib, resp. ich zástupcovia. Pre členov SNK FIB je zborník k dispozícii na požiadanie. Bližšie info o sympóziu v PDF.     FOTOGALÉRIA


Zasadnutie redakčnej rady SNK fib,

sa uskutočnilo
pondelok 20.apríla 2015, o 10.00 hod
v zasadacej miestnosti Katedry BKaM SvF STU.

Cieľom zasadnutia bolo zostavenie predbežného obsahu publikácie "25 rokov činnosti SNK FIP/fib" a stanovenie zodpovedných autorov za jednotlivé časti publikácie

Zasadnutie výkonného výboru Slovenského komitétu fib,

sa uskutočnilo
vo štvrtok 29.januára 2015, o 9.30 hod
v zasadacej miestnosti Katedry BKaM SvF STU.


 


KOLOKVIUM fib sa uskutučnilo 24.10.2014 v Hoteli Saffron v Bratislave. V rámci kolokvia boli odovzdané pamätné medaily SNK fib za celoživotný prínos k rozvoju betónového staviteľstva 6. dlhoročným členom SNK fib: Ing. Jánovi Kucharíkovi CSc., Ing. Štefanovi Chomovi, Ing. Martinovi Križmovi PhD, Ing. Ľubomírovi Lašánovi, Ing. Jozefovi Antolovi a Ing. Františkovi Brliťovi. Ocenenia odovzdali prezident SNK fib doc. Ing. Milan Chandoga, PhD a prof. Ing. Igor Hudoba, PhD. Oceneným srdečne blahoželáme - ich podrobné profesijné životopisy je možné nájsť tu.


 

Program kolokvia                 Pozvánka               fotogaléria kolokvia

 


Článok o kongrese FIB - Mumbai (India) v časopise IS 373


 

Zasadnutie SNK FIB
sa uskutočnilo dňa 15.5.2014 v hoteli Viktória v Martine.
Exkurzia: D1 Dubná skala.

Bližšie info a fotogaléria


Bližšie info o konferencii a kolokviu                            Predbežný program kolokvia


Kongres FIB MUMBAI 2014

4. Medzinárodný kongres FIB sa tento rok uskutočnil 10 - 13 februára v meste Mumbai (India). Kongres sa koná každé 4 roky, pričom na kongrese sa stretávajú projektanti, zhotovitelia a výskumní pracovníci z celého Sveta a to najmä z oblasti betónových konštrukcií. Slovensko malo na tohtoročnom kongrese pomerne bohaté zastúpenie (13 účasníkov).

  BLIŽŠIE INFO O KONGRESE          FOTOGALÉRIA         PROGRAM A SLOVENSKÁ ÚČASŤ


Zasadnutie Slovenského komitétu fib, sa uskutočnilo
vo štvrtok 19.decembra 2013, o 9.30 hod
v zasadacej miestnosti Katedry BKaM SvF STU.

Po zasadnutí sa uskutočnila

slávnostná promócia
Národnej správy Slovenskej republiky/National report of the Slovak Republic
BETÓN NA SLOVENSKU 2010 – 2014/CONCRETE IN SLOVAKIA 2010 – 2014
pre
4. celosvetový fib kongres a výstavu v Bombaji, India/The 4th International fib Congress
and Exhibition, Mumbai, India

BLIŽŠIE INFO