Nominácia osobností betónového staviteľstva na Slovensku


V rámci svojich aktivít pripravuje SNK fib databázu osobností, ktorí svojou prácou významne prispeli k rozvoju betónového staviteľstva na území SR. V databáze bude  uvedený komplexný profil osobnosti:  vzdelanie, životopis, tvorba, ocenenia a iné ako napr. zoznam najvýznamnejších prác.  Prosíme o nominovanie osobností prostredníctvom nasledovného formulára.
Do oficiálneho zoznamu budú tieto osobnosti menované po schválení špeciálnou komisiou SNK fib. Nominovať osobnosti  môže po krátkom zdôvodnení nominácie ktokoľvek.

 Školstvo
 Výskum
 Projekcia
 Výstavba
 Iná oblasť
 

Doteraz boli nominované nasledovné osobnosti:


prof. K. Havelka
prof. J. Trokan
prof. Bohumil Búci
prof. T. Jávor
Ing. Ľ. Krajči
Ing. I. Grebeník
Ing. Imrich Szabó

Doteraz schválené osobnosti komisiou SNK fib: