ZASADNUTIE SNK FIB 15.5.2014

 

  1. Kontrola uznesení, platenia členského apod. – Paulík
  2. Informácie z ústredia fib – Chandoga
  3. Poznatky a skúsenosti z 4.kongresu fib v Mumbaji. Slovenská účasť a reprezentácia - národná správa, príspevky, prednášky, iné. Rozoslané kongresové dokumenty členom SNK  (M.Chandoga, P.Paulík)
  4. BD a Kolokvium SNK fib – okt., 2014. príprava, spolupráca s KBKM SvF –Chandoga, Paulík
  5. Prehľad betonárskych konferencií a akcií doma a v zahraničí v r. 2014. Slov. účasť – Moravčík
  6. Prerokovanie návrhov na ocenenie SNK fib na BD 2014. Za celoživotnú prácu v oblasti BKaM, najlepšie DP (I.Hudoba, M.Moravčík).
  7. Najnovšie dokumenty fib.  Structural concrete 4,  bulletiny fib č.70,71 - Chandoga
  8. Web stránka SNK fib  -Chandoga, Paulík
  9. Výstavba D1 na úseku DS –T, spol. VÁHOSTAV -SK,a.s. Mostné objekty projekt- realizácia – Púček
  10. Rôzne, exkurzia na stavby D1

FOTOGALÉRIA