Národné správy

Každé 4 roky sa koná medzinárodný kongres fib, kde krajiny prezentujú svoje najnovšie betónové stavby ako aj výsledky výskumu za posledné 4 roky. SNK fib pripravuje vždy pri tejto príležitosti Národnú správu za Slovensko, kde sa vyberajú najzaujímavejšie betónové konštrukcie postavené v danom období, ako aj nazaujímavejšie výsledky výskumu.

Na tejto stránke sú k dispozícii PDF všetkých národných správ, ktoré SNK fib počas svojej existencii pripravil.

Národná správa sa Vám otvorí v PDF po kliknutí na obrázok jej prednej strany