Možnosti ubytovania:

Hotel Tenis vo Zvolene: pre účastníkov konferencie je dohodnutá cena 80 eur/noc za dvojlôžkovú izbu. Pri objednávke je potrebné uviesť že ste účastníkom konferencie "FIB - Betón na Slovensku 2018-2022".

Rezervácie hotela je možné riešiť prostredníctvom e-mailu: kongres@hoteltenis.sk, resp. telefonicky na čísle +421 948 882 030
Webstránka hotela: http://ww.hoteltenis.sk./