Záväzná prihláška na konferenciu Betón na Slovensku 2018-2022

Na základe tejto prihlášky Vám bude vystavená ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA.


 organizácia je členom SNK FIB (200 eur)
 organizácia nieje členom SNK FIB (220 eur)
 študent/doktorant (150 eur)