Záväzná prihláška na konferenciu Betón na Slovensku 2018-2022

Na základe tejto prihlášky Vám bude vystavená ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA.


 organizácia je členom SNK FIB alebo SKSI (215 eur bez DPH)
 organizácia nieje členom SNK FIB ani SKSI (240 eur bez DPH)
 študent/doktorant (150 eur bez DPH)