Záväzná prihláška na konferenciu Betón na Slovensku 2014-2018

Na základe tejto prihlášky Vám bude vystavená ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA.


 organizácia je členom SNK FIB (160 eur)
 organizácia nieje členom SNK FIB (180 eur)
 študent/doktorant (100 eur)